سیاسی

واکنش اتحادیه اروپا به خروج آمریکا از برجام

موگرینی از شروع تحریم های آمریکا ابراز نگرانی کرد.

برجام نتایج مثبت داشته است اتحادیه اروپا آماده است از سرمایه گذاری اقتصادی خود حمایت کند

. از مقامات ایرانی می خواهیم اجازه ندهند برجام فروبپاشد.

از برجام حفاظت می کنیم

برچسب ها
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 14 =

Close